Kêm Mun: Chế Biến Món Ốc Trong Rừng | Processing snails and a party in the forest

Kêm Mun: Chế Biến Món Ốc Trong Rừng | Processing snails and a party in the forestHôm nay A Cắng cùng Seo Lềnh đi bắt cá, chẳng bắt đc cá, lại nhặt ốc nấu ăn nơi con suối…
Theo con suối nơi rừng xanh, rất nhiều ốc

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

8 thoughts on “Kêm Mun: Chế Biến Món Ốc Trong Rừng | Processing snails and a party in the forest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *