Kêm Mun: Chế Biến Món Ốc Trong Rừng | Processing snails and a party in the forestHôm nay A Cắng cùng Seo Lềnh đi bắt cá, chẳng bắt đc cá, lại nhặt ốc nấu ăn nơi con suối…
Theo con suối nơi rừng xanh, rất nhiều ốc

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

8 Responses to “Kêm Mun: Chế Biến Món Ốc Trong Rừng | Processing snails and a party in the forest”
  1. Sameer Virnodkar 16/10/2019
  2. Bạn Lương 16/10/2019
  3. ly tham 16/10/2019
  4. Quỳnh Nguyễn 16/10/2019
  5. quyen ly 16/10/2019
  6. trung phan Miền tây 16/10/2019
  7. Nghị Trần Vlogs 16/10/2019
  8. liên núi rừng 16/10/2019

Leave a Reply