Khoa Khách sạn – Du lịch và Khoa Đào tạo quốc tế đồng tổ chức B&Q Super Chef 2019

Khoa Khách sạn – Du lịch và Khoa Đào tạo quốc tế đồng tổ chức B&Q Super Chef 2019Khoa Khách sạn – Du lịch tổ chức Team Building “Light B up” 2018

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Địa chỉ đơn vị: Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37643219 Ext. 3040

Email: khachsandulich@tmu.edu.vn

Website:

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *