Kịch “Lớp học mùa thu” | CTT9.2019 NK K42

Kịch “Lớp học mùa thu” | CTT9.2019 NK K42Đây là vở Kịch được các bạn Đội viên Đội CTXH nhóm Kịch tập và đem xuống cho bà con tỉnh Tiền Giang!

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *