Lái xe từ Cao lãnh đi Gáo giồng. Lạc đường vào độc đạo 2 xe không tránh nhau được và cái kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *