Lễ 30/4 điểm du lịch thủy châu kín người.

Lễ 30/4 điểm du lịch thủy châu kín người.#phanchauchannenl thân chào đón các bạn.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

40 thoughts on “Lễ 30/4 điểm du lịch thủy châu kín người.

  1. Khu du lịch này gần chỗ mình nên mỗi thứ bảy và Chúa nhật đông người như nêm… chen nhau vô… sợ thiệt. 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *