Lễ giổ tổ ngành sân khấu Việt Nam 2018 tại đền thờ Tổ Nghiệp TÂM LINH VIỆT – Quận 9

Lễ giổ tổ ngành sân khấu Việt Nam 2018 tại đền thờ Tổ Nghiệp TÂM LINH VIỆT – Quận 9Mệnh bái Huỳnh Minh Đạt hợp cùng quan viên giai tế nam ban Sòng Sơn Vọng Từ Tphcm tiến vào chánh điện hành lễ tế yết TAM VỊ THÁNH TỔ.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *