Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 3 (Thuyết Minh)

27 thoughts on “Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 3 (Thuyết Minh)

  1. Hoàng tỉ của a trạm. Đóng vai mạn đà trong phim độc cô thiên hạ đáng gét, lả lướt bao nhiêu, qua đây thấy hiền dịu dàng bấy nhiêu…

  2. Lý Thành ko phù hợp để đóng vai xấu. Trong phim Trò đùa uyên ương đóng vai người tốt, rất hợp 😊😊😊

  3. Lúc tuyển tu nử có con kỳ nhông (kỳ tân) trong chân hoàn truyện. Cũng thái độ đáng ghét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *