[Minecraft] Part 1 Hướng Dẫn Làm Gói Tài Nguyên ( Resources pack) ll Custom inventory ll

[Minecraft] Part 1 Hướng Dẫn Làm Gói Tài Nguyên ( Resources pack) ll Custom inventory llCác bạn cũng có thể để cái gói tài nguyên mình tạo dưới dạng thư mục cũng được, các bạn có thể tha hồ sáng tạo gói tài nguyên của riêng mình

Video làm đĩa nhạc minecrft:
Resources pack nhạc :
Resoucre pack misthy: ( Các bạn cài đặt và click vào dân làng ^^)
Resoucrepack OrtherCraft:
Link down Paint.net:
Facebook :
Có gì thất mắt thì các bạn cứ nhận xét , mình sẽ giúp đỡ

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

48 thoughts on “[Minecraft] Part 1 Hướng Dẫn Làm Gói Tài Nguyên ( Resources pack) ll Custom inventory ll

  1. Trả lời cho phần 0:13 đến 0:16 giây : tại vì lên mạng tải rspack nhanh hơn là làm (đối với pvper) :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *