Một số vai diễn của cố nghệ sĩ Hữu Hòa (Nhà hát NT Hát bội TPHCM)

Một số vai diễn của cố nghệ sĩ Hữu Hòa (Nhà hát NT Hát bội TPHCM)Một số vai diễn của cố nghệ sĩ Hữu Hòa (1965-2019)

Vĩnh biệt ANH!

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *