Múa | Những Linh Hồn Bất Tử | Huy Chương Vàng | Liên hoan tiếng hát đường 9 xanh | Quảng Trị 2019

Múa | Những Linh Hồn Bất Tử | Huy Chương Vàng | Liên hoan tiếng hát đường 9 xanh | Quảng Trị 2019Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát đường 9 Xanh 2019
Tác phẩm: Những Linh Hồn Bất Tử
Âm nhạc: Thanh Hải
Biên đạo: Tiến Hải
Biểu diễn: Thanh Hoàng, Nhật Linh và Tốp Múa

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “Múa | Những Linh Hồn Bất Tử | Huy Chương Vàng | Liên hoan tiếng hát đường 9 xanh | Quảng Trị 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *