MVI 9478 Trận 117 trên 64kg Trẻ Nguyễn Nhật Văn Hà Nội VS Đàm Nguyên Phương Kinh Bắc

MVI 9478 Trận 117 trên 64kg Trẻ Nguyễn Nhật Văn Hà Nội VS Đàm Nguyên Phương Kinh BắcGiải vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc 2019 đang được tổ chức tại thị trấn Gia Bình, Bắc Ninh. Đây là giải thi đấu nằm trong hệ thống thi…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *