Nếu bạn vẫn mơ hồ về dịch tiết âm đạo thì hãy xem video này. Cần tư vấn 0966.86.1257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *