Nguoibang9 _ mẹo chơi loki 2x trên kèo cap 3x , 4x .

8 thoughts on “Nguoibang9 _ mẹo chơi loki 2x trên kèo cap 3x , 4x .

  1. Sau khi biến hình sẽ luôn đc bắn trước đối phương + set sas nên dame sẽ to hơn nên cân kèo đc nhé …
    Bật x2 tốc độ nếu cảm thấy vdeo chạy chậm 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *