nhóm 8 LKTQL03 PHạt hợp đồng và buộc bồi thường thiệt hại

nhóm 8 LKTQL03 PHạt hợp đồng và buộc bồi thường thiệt hạiKịch bản – nhóm 8 lớp QL03
I. Thành viên nhóm
1. Nghiêm Thị Liên
2. Nguyễn Minh Hảo
3. Tạ Thị Lan
4. Lê Thu Hoài
5. Đoàn Như Sỹ
6. Trần Minh Ngọc
7. Nguyễn Hải Nam
II. Xác định chủ đề: Vi phạm hợp đồng kinh doanh
III. Xác định vụ việc:
+ Công ty VICO ký hợp đồng mua 10.000 bộ gốm sứ của công ty sản xuất gốm xứ Hải Nam để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Để thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng công ty VICO đã ký hợp đồng mua gốm sứ từ công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải.
+ Mâu thuẫn giữa công ty VICO và công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải: công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải đã giao thiếu hơn 2000 bộ gốm xứ cho công ty VICO do không kịp tiến hành sản xuất.
+ Công ty VICO yêu cầu công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải phải bồi thường như yêu cầu nghi trong hợp đồng .
IV. Mô tả vấn đề:
1. Mô tả vụ việc
+ Công ty VICO ký hợp đồng mua 10.000 bộ gốm sứ của công ty sản xuất gốm xứ Hải Nam để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Để thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng công ty VICO đã ký hợp đồng mua gốm sứ từ công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải.
+ Mâu thuẫn giữa công ty VICO và công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải: công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải đã giao thiếu hơn 2000 bộ gốm xứ cho công ty VICO do không kịp tiến hành sản xuất.
+ Công ty VICO yêu cầu công ty sản xuất gốm xứ Nam Hải phải bồi thường như yêu cầu nghi trong hợp đồng .
2. Nêu câu hỏi:
_ công ty Hải Nam bị kiện vì vấn đề gì?
_ công ty Hải Nam sẽ bị xử phạt như thế nào?
3. Giải quyết tình huống:
• Quy định điều 422 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về vấn đề vi phạm hợp đồng như sau:
1. Phạt vi phạm là sư thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp tiền cho bên còn lại.
2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận vì vậy Công ty B phải đền 500 triệu đồng nghĩa với 50% số tiền đã kí kết trong hợp đồng.
3. Hai bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm chỉ phải nộp tiền phạt mà không phải bồi thường thiệt hại (tức là 500 triệu đồng).
Nếu không có thỏa thuận trước về bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại (bên B đã thỏa thuận trước vì vậy không phải đền bù toàn bộ).
Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định về trách nhiệm bồi thường thỏa hiệp như sau:
– Tránh nhiệm bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần.
– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do hai bên vi phạm gây ra bao gồm cả tổn thất về tài sản, chi phí ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.
– Người gây ra thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền cho người bị thiệt hại.
– Điều 301: Mức phạm vi phạm luật thương mại 2005
Mức phạm đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần giữa nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trừ trường hợp quy định tại điều 266 của luật này

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

13 thoughts on “nhóm 8 LKTQL03 PHạt hợp đồng và buộc bồi thường thiệt hại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *