NKMT | câu cá chốt trên sông rạch và buổi cơm chiều đạm bạc cá kho tiêu

NKMT | câu cá chốt trên sông rạch và buổi cơm chiều đạm bạc cá kho tiêumùa này ở miền tây là mùa mưa và cũng là mùa cá chốt sông sinh sản ca chốt cũng nhiều lắm chỉ cần vác cần câu ra ngồi chút là được gần chục con cá chốt kho tiêu ăn rồi và bữa cơm đạm bạc miền tây

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

20 thoughts on “NKMT | câu cá chốt trên sông rạch và buổi cơm chiều đạm bạc cá kho tiêu

  1. Ở xứ tui hỏng ai câu cá chốt. Họ xúc bằng rổ thôi. Mà ai ăn cá chốt cũng bi cười chê. Bây giờ thì con gì họ cũng ăn tuốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *