NT View – Tết Đoan ngọ ra biển Nha Trang giết sâu bọ

NT View – Tết Đoan ngọ ra biển Nha Trang giết sâu bọNgày Tết Đoan ngọ cùng mình dạo qua các bãi tắm ở Nha Trang các bạn nhé.
+Quay và dựng phim: NT Review.
#nhatrang #dulich

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

3 thoughts on “NT View – Tết Đoan ngọ ra biển Nha Trang giết sâu bọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *