Phật Âm – Lộ Dũng (Lễ rước tượng phật chùa Giao Sam 28/10 năm Kỉ Hợi)

Phật Âm – Lộ Dũng (Lễ rước tượng phật chùa Giao Sam 28/10 năm Kỉ Hợi)

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *