Phim Điệp Viên 3X Phần 2 Thuyết Minh Phim Thuyết Minh Phim Lẻ Hành Động

25 thoughts on “Phim Điệp Viên 3X Phần 2 Thuyết Minh Phim Thuyết Minh Phim Lẻ Hành Động

  1. Mấy ông da đen nay co bắp cũng tạm. Sao mà so sánh với chú .Ly Đức .của Việt Nam tao .Việt Nam là nhất

  2. Bộ phim này tôi đã xem cách đây 14 năm rồi cái thời mà đầu đĩa mới nổi h xem lại nhớ ngày xưa chỉ có mỗi phim này nổi tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *