Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don't Play with Your Shadow )

Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don't Play with Your Shadow )Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Hôm nay nhóm tụi mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của một bạn cmt trong video của kênh tụi mình là , hãy chơi và nói chuyện với cái bóng của chính mình , ..
Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don’t Play with Your Shadow )
#Ghosthub

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

49 thoughts on “Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don't Play with Your Shadow )

  1. Anh ơi chơi thử nghi thức nhìn thấy mặt quỷ đi anh
    Đầu tiên tìm 1 căn phòng phải có gương và mua 12 cây đèn cày màu đen và nhớ chơi một mình khi làm xong phải đứng trước gương và nhắm mắt lại đợi đến đúng 12h rồi mở mắt ra nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *