Quạt trần không nhận điều khiển từ xa và hướng sử lí

9 thoughts on “Quạt trần không nhận điều khiển từ xa và hướng sử lí

  1. Bạn làm video bếp từ nữa đi. Lỗi Eo và bệnh không nóng cũng không báo lỗi ( 2 bệnh này như bệnh lan y ấy) bạn nêu tất cả các nguyên nhân cho ae thợ mới vào nhé. Cám ơn bạn nhiều !

  2. Mình gặp một số trường hợp quạt trần đk bị nguồn vào cao xong hỏng. Bạn rảnh thì làm 1 video phân tích nguyên lý mạch nhé. Cám ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *