Quốc hội dậy sóng khi Nữ đại biểu hỏi thẳng: Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT?

Quốc hội dậy sóng khi Nữ đại biểu hỏi thẳng: Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT?Chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy, nữ đại biểu Ngô Thị Minh đoàn Quảng Ninh đã đặt câu hỏi rằng, Chính phủ có xem xét kiểm điểm hoặc kỷ luật những người đứng đầu hai bộ này hay không?

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

5 thoughts on “Quốc hội dậy sóng khi Nữ đại biểu hỏi thẳng: Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT?

  1. Bọn bộ chính trị. Bán chức bán quyền. Cờ hay không. Sao các bộ trưởng bất tài. Chỉ làm hại đất nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *