2 thoughts on “Rãnh cười trên mặt báo hiệu về đường tuổi thọ, tài lộc và cung giàu nghèo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *