Review truyện a mạch tòng quân

A MẠCH TÒNG QUÂN Tác giả: Tiên ChanhThể loại: cổ trang, chiến tranh, nữ phẫn nam trang, ngược tâm, OEVăn án: cha má A Mạch xuyên qua quá khứ, chỉ sở hữu duy nhất một người con gái là A Mạch. A Mạch sở hữu mối quan hệ ràng buộc mật thiết với người con … Continue reading Review truyện a mạch tòng quân