[R:G] Hướng dẫn | Gta San Andreas Online | San Andreas Multiplayer

[R:G] Hướng dẫn | Gta San Andreas Online | San Andreas Multiplayersau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi gta samp, nếu còn thắc mắc, hãy comments bên dưới, mình sẽ trả lời, nhớ like và đăng ký để mình có thêm động lực làm tiếp các video !!!

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

33 thoughts on “[R:G] Hướng dẫn | Gta San Andreas Online | San Andreas Multiplayer

 1. SA-MP 0.3.7
  Exception At Address: 0x0040FB80
  Base: 0x04460000

  Registers:
  EAX: 0x0BDEA250 EBX: 0x0BDF35D8 ECX: 0x00000000 EDX: 0x00000000
  ESI: 0x045D8C68 EDI: 0x0BDF35D8 EBP: 0x00000118 ESP: 0x0028FC90
  EFLAGS: 0x00210202

  Stack:
  +0000: 0x004C6DC5 0x00000030 0x0BDF35D8 0x0BDF35D8
  +0010: 0x045D8C68 0x00000118 0x00001500 0x0028FCF0
  +0020: 0x0028FCF0 0x0BDEA250 0x045D8C68 0x04A18650
  +0030: 0x0028FCF0 0x008A62EC 0x008A62EC 0x045D8C68
  +0040: 0x00001500 0x004C549D 0x04A18588 0x004C52F0
  +0050: 0x0028FCF0 0x0BDF35D8 0x045D8C68 0x0028FF78
  +0060: 0x0083BC4B 0xFFFFFFFF 0x004C7369 0x0BDF35D8
  +0070: 0x0BDF35D8 0x045D8C68 0x005373CF 0x0BDF35D8
  +0080: 0x008E48AC 0x00000118 0x045D8C68 0x000015E0
  +0090: 0x0040C814 0x008E48AC 0x045D8C68 0x000015E0
  +00A0: 0x00000118 0x00000000 0x008E4A60 0x8E39B913
  +00B0: 0x0CE50800 0x00012000 0x76C01194 0x00000190
  +00C0: 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x017D9A08 0x0040E2CA
  +00D0: 0x0CE50800 0xFFFFFFFF 0x00000000 0x00000008
  +00E0: 0x00000000 0x76736C30 0x00000000 0x00000000
  +00F0: 0x00000024 0x0040EAC8 0x00000000 0x00000001
  +0100: 0x00000000 0x00863B10 0x005BA263 0x00000000
  +0110: 0x00863A6C 0x0086A578 0x00000000 0x0053BCAB
  +0120: 0x00863B10 0x00863B10 0x00863A90 0x00863B10
  +0130: 0x0000000A 0x0053E593 0x00863B10 0x00748D00
  +0140: 0x76C01245 0x00000000 0x0028FF88 0x7EFDE000
  +0150: 0x012D0000 0x00000008 0x002D5E20 0x00000008
  +0160: 0x00000100 0x00000008 0x00000102 0x43C80000
  +0170: 0x43960000 0x00000000 0x00000000 0x00000320
  +0180: 0x00000258 0x00000000 0x0028FE54 0x002400FC
  +0190: 0x00000200 0x00000000 0x018C01AA 0x00C5D1D3
  +01A0: 0x000001AA 0x0000018C 0x0000002C 0x0028FE2C
  +01B0: 0x00825EA4 0x76C01245 0x00000000 0x7EFDE000
  +01C0: 0xFFFFFFFF 0x00821D17 0x00000065 0x00000065
  +01D0: 0x0028FF88 0x008246F1 0x00400000 0x00000000
  +01E0: 0x01782BB2 0x0000000A 0x00000094 0x00000006
  +01F0: 0x00000001 0x00001DB0 0x00000002 0x76726500
  +0200: 0x20656369 0x6B636150 0x00003120 0x00000000
  +0210: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  +0220: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  +0230: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  +0240: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  +0250: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  +0260: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  +0270: 0x00000000 0x00000000 0x00824588 0x00000000

  SCM Op: 0x0, lDbg: 0 LastRendObj: 0

  Game Version: US 1.0

 2. MÌnh mới đăng kí mà vừa vào thì lại bị kick vì đăng kí quá lâu ? do cái phần hướng dẫn chơi đấy :3 có cách nào bỏ qua phần hướng dẫn đấy ko ? tại mỗi lần vào game gặp hướng dẫn thì lại bị kick thế là ko vô đc :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *