SÂN KHẤU CHÈO| HỒI MÔN CỦA CHA | Nhà hát Chèo Việt Nam

SÂN KHẤU CHÈO| HỒI MÔN CỦA CHA | Nhà hát Chèo Việt NamSÂN KHẤU CHÈO: Hồi Môn Của Cha
Tác giả: Lê Mạnh Huấn
Đạo diễn: Lê Mạnh Huấn
Biểu diễn: Nghệ sỹ, nhạc công Nhà hát Chèo Việt Nam

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *