Sân khấu hóa “Lửa hồng, kiếm bạt” – NSUT Lê Tứ, NSUT Nhơn Hậu…

Sân khấu hóa “Lửa hồng, kiếm bạt” – NSUT Lê Tứ, NSUT Nhơn Hậu…Trích Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 151 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hi sinh (1868-2019) – ngày 24/09/2019

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *