STCS 100: trị Cảm sốt, gắt cổ ho,/ 5 vị thuốc nấu nước song…

STCS 100: trị Cảm sốt, gắt cổ ho,/ 5 vị thuốc nấu nước song…1- nắm lá sả. 1- nắm lá đuôi nhà. 1- nắm nhánh tràm.( Rừng) 1- nắm nhánh chanh. 1- nắm lá lốt. + 5 vị dò dập, nấu nước song. Có dầu song thì dùng, không…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kythuatmarketingonline.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *