Tai Nạn Giao Thông – Cô bé qua đường ẩu và ứng xử của Ku Tí

43 thoughts on “Tai Nạn Giao Thông – Cô bé qua đường ẩu và ứng xử của Ku Tí

  1. Ko phải mình quơ đủa cả nắm nhé đàn bà con gái chạy xe ngu chết mẹ wua đường băng ẩu báo người ta ko

  2. Nhìn mặttt con đấy chả tỏ vẻ lo lắng tý đéo nào:) kiểuu như mặtt vẫn còn để ý zai đc:)))

  3. Anh em hôm bữa đang chạy, tự nhiên bà nào chạy từ hẻm ra đâm vào anh e, ảnh té bị trầy quá trời mà cái bà đâm ko có tâm thấy thế chạy luôn, cái xe ms mua bị trầy đúng đau lòng luôn, hên là ảnh đc mấy chú đưa vào bệnh viện,. Đến bây giờ vẫn còn hận bà đâm vào anh em, tiền sửa xe chắc cỡ vài triệu, hận cái bà đó 😣😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *