Tam Đảo 2019 With BAND/ VANH 198

Tam Đảo 2019 With BAND/ VANH 198Chuyến đi kết thúc 3/4 chặng đường của thời sinh viên.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

4 thoughts on “Tam Đảo 2019 With BAND/ VANH 198

  1. mình là bạn của Dương và Bình.huhu thấy mn có chuyến đi đơn giản nhưng vui mà thèm quá 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *