Tạo danh sách xổ xuống (Drop-down list) để chọn trong Excel

Tạo danh sách xổ xuống (Drop-down list) để chọn trong ExcelXem hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh tại đây:

————————-
Làm thế nào để tạo ra một danh sách thả xuống (Drop-down list) để chọn nhập dữ liệu trong Excel. Với hướng dẫn này bạn sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn trong quá trình nhập dữ liệu trên Microsoft Excel.

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *