tạo list sổ xuống theo điều kiện

tạo list sổ xuống theo điều kiệntạo list sổ xuống theo điều kiện, tạo list sổ xuống mà danh sách list ở sheet khác.
các bạn xem code bằng cách dán link sau vào trình duyệt:
adf.ly/1exCF8

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “tạo list sổ xuống theo điều kiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *