Tạo thanh tìm kiếm nhanh trên excel – ai đó cần thì dùng @@

Tạo thanh tìm kiếm nhanh trên excel – ai đó cần thì dùng @@Tìm kiếm nhanh trên excel
Đoạn VBA để các bạn sửa:
ActiveSheet.ListObjects(“bang1″).Range.AutoFilter Field:=2, _
Criteria1:=”*” & [L5] & “*”, Operator:=xlFilterValues

Đơn giản mà cũng hiệu quả…

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “Tạo thanh tìm kiếm nhanh trên excel – ai đó cần thì dùng @@

  1. mỗi lần vào lại là mất code..có cách luu lại code để khi vào là search đc ngay ko ạ
    xin giúp ạ

  2. Cách này với dữ liệu trên 1000 là thấy khùng luôn. Chạy cà giật thấy ớn. Ko biết bác có cách gì làm tìm kiếm nhanh hơn với lượng dữ liệu lớn ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *