Thánh đường Hồi Giáo Masjid Jamiul Azhar – Tân Châu, An Giang

Thánh đường Hồi Giáo Masjid Jamiul Azhar – Tân Châu, An GiangThánh đường Masjid Jamiul Azhar thuộc địa phận xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, được xây dựng từ những năm 1959, cho tới…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kythuatmarketingonline.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *