Thành phố Santa Ana chưa can thiệp vụ tăng giá đất mobile home Bali Hi

Thành phố Santa Ana chưa can thiệp vụ tăng giá đất mobile home Bali HiHội Đồng Thành Phố Santa Ana hôm Thứ Ba, 21 Tháng Năm, tạm thời không có quyết định gì về nghị trình 65A, một nghị trình do cư dân khu mobile home Bali.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kythuatmarketingonline.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *