THVL | Trung tâm KC và TV phát triển công nghiệp bàn giao hệ thống máy móc thiết bị cho doanh nghiệp

THVL | Trung tâm KC và TV phát triển công nghiệp bàn giao hệ thống máy móc thiết bị cho doanh nghiệp



Chiều nay, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở công thương tỉnh Vĩnh Long nghiệm thu và bàn giao hệ thống máy móc thiết bị sản xuất kẹo tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên My Tỷ Mai, huyện Long Hồ.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *