Tiếng hát Liêu Trai – Nữ Hoàng sân khấu Mỹ Châu – Những bài Tân cổ bất hủ trước 75 Vol 1

Tiếng hát Liêu Trai – Nữ Hoàng sân khấu Mỹ Châu – Những bài Tân cổ bất hủ trước 75 Vol 1Ca cùng các nghệ sĩ : Hữu PhướcThành Được,Tấn Tài,Phương Bình,Minh Cảnh,Minh Phụng,Minh Vương,Chí Tâm,Thanh Tuấn,Tài Bửu Bửu
– Ngọc Giàu,Hồng Nga,
Trang Mỹ Dung ,Thanh Kim Huệ

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *