Tìm hiểu nghệ thuật dân tộc – Phương Cơ giả điên & Làn điệu Xuân nữ

Tìm hiểu nghệ thuật dân tộc – Phương Cơ giả điên & Làn điệu Xuân nữVai Cha và nàng Phương Cơ
trích trong vở ca kịch Ngọn lửa Hồng Sơn ( tác giả Tống Phước Phổ)
Đoàn nghệ thuật truyền thống Cung đình tỉnh TTH

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *