Tin Tức Lũ Mù Cang Chải – Yên Bái – Việt Nam

Tin Tức Lũ Mù Cang Chải – Yên Bái – Việt NamĐăng ký tại

Sáng sớm ngày 20/07/2019 mưa trên địa bàn huyện Mù Cang Chải – Yên Bái rất to, vào thời điểm trên nước lũ đang rất to và gây thiệt hại một số công trình của công và ruộng lúa của người dân nơi.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

One thought on “Tin Tức Lũ Mù Cang Chải – Yên Bái – Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *