Tò vò – NS. Hà Thanh Thảo ( trích vở chèo “Rồng Phượng” )

Tò vò – NS. Hà Thanh Thảo ( trích vở chèo “Rồng Phượng” )Nhà hát chèo Việt Nam

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *