Tôi nghiệp cháu gái bi hở van tim 3 lá bẩm sinh mông các ban ung hộ chau nai mới 6 tuoi

Tôi nghiệp cháu gái bi hở van tim 3 lá bẩm sinh mông các ban ung hộ chau nai mới 6 tuoiMong các ban khuyên hợp cho cháu đê châu được đi chưa bệnh

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kythuatmarketingonline.com/category/suc-khoe/

2 thoughts on “Tôi nghiệp cháu gái bi hở van tim 3 lá bẩm sinh mông các ban ung hộ chau nai mới 6 tuoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *