Trích Đoạn LÔI VŨ – Lớp Ngoại Khoá 8 Trần Hữu Trang (Phần 1)

Trích Đoạn LÔI VŨ – Lớp Ngoại Khoá 8 Trần Hữu Trang (Phần 1)Vở trích đoạn LÔI VŨ do các nghệ sĩ ngoại khoá Trần Hữu Trang biểu diễn

Thanh Anh vai Thị Bình
Như Nguyệt vai Phồn Y
Tấn Danh vai Chu Bình
Trúc Hương vai Lỗ Tú Phượng
Minh Trí vai Lỗ Đại Hải
Tấn Dũng vai Chu Xung
Thanh Giang vai Chu Phát Viên

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *