Trích đoạn vở “CHÍ PHÈO THỊ NỞ”- Câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin Tỉnh Hưng Yên

Trích đoạn vở “CHÍ PHÈO THỊ NỞ”- Câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin Tỉnh Hưng YênVở diễn tại Liên hoan Chiếu chèo không chuyên tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2016.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *