TRO CHOI NGAY PHU NU VIET NAM – LUONG HOA A

7 thoughts on “TRO CHOI NGAY PHU NU VIET NAM – LUONG HOA A

 1. nghe tiếng Thầy Trên nói chung là ai rớt xuống sông dớt ra ngoài đê
  ô ố
  cái gì lẹ lẹ dậy
  ô ô
  thiện hô đi hết thoi gian ròi
  rồi hát như có bác hồ đê
  à hặc hặc
  ờ hờ hờ vui quá tới 4 tay ko biết bắt tay nào
  vọng Thầy Trên nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *