Trường THCS Lê Lai: Sinh hoạt chủ điểm tháng 10 với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”

Trường THCS Lê Lai: Sinh hoạt chủ điểm tháng 10 với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”Trường THCS Lê Lai: Sinh hoạt chủ điểm tháng 11 với chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”
– Thời gian tổ chức: 16 giờ, ngày 18/11/2019 (trong tiết sinh hoạt dưới cờ).
– Địa điểm: Sân trường.
– Mục đích: Sinh hoạt về truyền thống tôn sư trọng đạo và tạo sân chơi cho học sinh qua các tiết mục văn nghệ do học sinh trình diễn.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *