TT Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ đối xử ‘nhân đạo’ với người Hongkong muốn tỵ nạn-ĐTBS 19/7/19

TT Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ đối xử ‘nhân đạo’ với người Hongkong muốn tỵ nạn-ĐTBS 19/7/19TT Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ đối xử ‘nhân đạo’ với người Hongkong muốn tỵ nạn -ThT Đức Merkel ‘đoàn kết’ với các nữ dân biểu bị TT Trump…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *