Tự học Excel | Bài 1: Các thao tác cơ bản với Excel, Các kiểu dữ liệu cơ bản

Tự học Excel | Bài 1: Các thao tác cơ bản với Excel, Các kiểu dữ liệu cơ bản



Trong bài này các bạn sẽ được hướng dẫn các thao tác cơ bản với Excel như: Giới thiệu về bảng tính, các thao tác với tập tin, các định dạng cơ bản, các kiểu dữ liệu, cách điền số thứ tự tự động trong Excel

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *