Tư vấn ISO 9001 2015 Các điều kiện cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2015

Tư vấn ISO 9001 2015 Các điều kiện cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2015Công ty Tư vấn ISO NCS kính chào quý khách!
ISO NCS là đơn vị tư vấn, đào tạo các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn Quốc tế.
Các dịch vụ cốt lõi của ISO NCS là:
1. TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ: Dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, HACCP, GMP, FSSC.
2. TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: Dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 26000, ISO 45000, SA 8000, EICC, BSCI, OHSAS.
3. CÔNG CỤ QUẢN LÝ, CẢI TIẾN HIỆU QUẢ: Dịch vụ tư vấn cải tiến và tái cấu trúc doanh nghiệp: TQM, BSC, KPI, TPM, LEAN, 5S, 7 TOOLS, …
Quý khách có nhu cầu tư vấn, đào tạo, chứng nhận các tiêu chuẩn, công cụ quản lý trên kính mời liên hệ Công ty tư vấn ISO NCS theo email:
tuvaniso.ncs@gmail.com
phongkinhdoanh.ncs@gmail.com

Trân trong cảm ơn quý khách đã xem video này.
——————————

Tư vấn ISO 9001: 2015 – Các điều kiện cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Một số điều kiện cần thiết đối với tổ chức trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Việc xây dựng, thực hiện và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là một trong những điều kiện quan trọng và cần thiết để giúp cho tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năng suất lao động, giảm chi phí, kiểm soát rủi ro và cơ hội cũng như kiểm soát sự thay đổi, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới đáp ứng và làm hài lòng khách hàng và các bên hữu quan.
Để đảm bảo việc xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cũng như các yêu cầu có liên quan khác (yêu cầu của pháp luật, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu bên liên quan). Tổ chức, doanh nghiệp áp dụng cần tham khảo một số điều kiện trước khi thực hiện triển khai như sau:
– Cam kết của Ban lãnh đạo trong việc triển khai xây dựng thực hiện, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, kể cả đảm bảo các nguồn lực sẵn có để thực hiện.
– Cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất đảm bảo phù hợp với các yêu cầu an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp và môi trường và các yêu cầu khác của luật định.
– Đảm bảo người lao động trong toàn Công ty phải nhận thức được việc xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Lao động sản xuất trực tiếp phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
– Đảm bảo sẵn có trang thiết bị bảo vệ cá nhân tại các vị trí công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
– Đảm bảo sẵn có người chịu trách nhiệm xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là đầu mối để phối hợp và làm việc với đoàn chuyên gia công ty tư vấn ISO NCS xuyên suốt trong quá trình thực hiện tư vấn.
– Đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết khác để xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 dưới sự hướng dẫn của đoàn chuyên gia công ty tư vấn ISO N C S.
Khi tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đáp ứng ổn định và giải quyết tốt các yêu cầu và nhu cầu mong đợi trong tương lai của khách hàng sẽ đặt ra các thách thức cho tổ chức, doanh nghiệp trong một môi trường ngày càng cạnh tranh, năng động và phức tạp. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức, doanh nghiệp phải chấp nhận các hình thức khác nhau để khắc phục sự không phù hợp, những hạn chế đồng thời phải cải tiến, thậm chí là tái cấu trúc để đột phá và đổi mới.
*** Liên hệ đăng ký sử dụng dịch vụ đào tạo, tư vấn và chứng nhận
Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu dịch vụ Đào tạo, Tư vấn hoặc Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, xin vui lòng liên hệ qua ĐỊA CHỈ email tuvaniso.ncs@gmail.com hoặc phongkinhdoanh.ncs@gmail.com

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *