Tuyên bố quyền tác giả

Tuyên bố quyền tác giảThông cáo đặc biệt: CÔNG BỐ QUYỀN TÁC GIẢ NHÓM ĐỘNG TÁC LĂN CÔN NHỊ KHÚC.

– Căn cứ Công ước Berne năm 1971;
– Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký quyền liên quan số 6111/2019/QLQ, ngày 7/10/2019 của Cục bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
Trên lãnh thổ địa lý và không gian mạng internet (bao gồm cả các Website, Facebook, Youtube, Zalo…) hiện nay và trong tương lai, thuộc quyền tài phán của nước CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM; Kể từ hôm nay – ngày 30/10/2019, tôi (số Thẻ căn cước: 079.068.00.5598) xin tuyên bố như sau:

Điều 1: Quyền tranh chấp sở hữu trí tuệ.
Tất cả các cá nhân hay tổ chức trên thế giới nhận thấy việc công bố quyền tác giả (quyền liên quan) của tôi hôm nay đã xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ của quý vị, đối với “Nhóm động tác lăn côn nhị khúc” được mô tả trong video này thì có quyền khởi kiện vụ án dân sự “Tranh chấp quyền tác giả” đối với tôi. Khi đó, tôi sẽ giải quyết tranh chấp với quý vị tại cơ quan Tòa án các cấp.

Điều 2: Tôn trọng tên gọi của tác giả.
Kể từ hôm nay, tôi yêu cầu bất kỳ ai tập luyện hoặc đề cập đến nhóm các động tác được mô tả trong video này có trách nhiệm và nghĩa vụ gọi đúng tên là “Lăn”, không được dùng từ “Loan”; để tránh gây nhầm lẫn trong học thuật, nghiên cứu, giảng dạy hoặc trao đổi thông tin về côn nhị khúc.

Điều 3: Nghĩa vụ tôn trọng quyền tác giả trên không gian mạng internet.
Kể từ hôm nay, tất cả các cá nhân hoặc tổ chức khi tiến hành đăng tải các video clips trên không gian mạng internet, nếu có sử dụng đến các động tác kỹ thuật đã được mô tả trong video này, có hoặc không có mục đích kinh doanh, đều có trách nhiệm tôn trọng quyền tác giả, quyền liên quan của tôi (đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của tôi, trước khi đăng tải).

Điều 4: Nghĩa vụ tôn trọng quyền tác giả khi giảng dạy có thu tiền.
Kể từ hôm nay, tôi chính thức yêu cầu các cá nhân hoặc tổ chức (có thu tiền người học dưới bất kỳ hình thức nào) tiến hành xóa bỏ toàn bộ các động tác kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền (quyền tác giả, quyền liên quan) trong video này ra khỏi “Chương trình giảng dạy” (hoặc “Chương trình đào tạo”) côn nhị khúc của quý vị, trừ khi có văn bản đồng ý hoặc cho phép của tôi.

Điều 5: Quyền ưu tiên và miễn trừ.
Tất cả các cá nhân hoặc tổ chức sau đây được quyền ưu tiên và miễn trừ trách nhiệm và nghĩa vụ tuân theo Điều 4 của công bố này, bao gồm:
5.1. Môn sinh trực tiếp hoặc online của tôi; tất cả những học trò của học trò của tôi; từ năm 1985 đến nay và trong tương lai; trừ những môn sinh bị xử lý kỷ luật.
5.2. Bất kỳ ai yêu thích côn nhị khúc tiến hành các hoạt động biểu diễn, luyện tập, hướng dẫn, giảng dạy hoặc đào tạo các động tác kỹ thuật được mô tả trong video này một cách phi lợi nhuận (không thu tiền người học dưới bất kỳ hình thức nào). Yêu cầu những ông/bà được quyền ưu tiên và miễn trừ (tại Điều 5) thực hiện “Đăng ký” kênh “Nunchaku Media” này và “Comment bên dưới”, như là biện pháp xác định mối quan hệ với tôi, đồng thời xác lập quyền ưu tiên và miễn trừ của mình.

Điều 6: Tuyên bố hết thời hiệu.
Tôi cũng xin tuyên bố hết thời hạn đối với các đề nghị hoặc đề xuất của tôi trước đây với các cá nhân hoặc tổ chức về việc hợp tác, cố vấn hoặc hỗ trợ phát triển phong trào côn nhị khúc. Xin các bạn thông cảm!

Điều 7: Chỉ định quyền thừa kế.
Khi tôi qua đời, tôi chỉ định 02 cao đồ của tôi (là những người đầu tiên đã học nhóm động tác này từ năm 1985) sẽ được thừa kế pháp lý và dân sự đối với tuyên bố tác giả này của tôi, đó là các ông:
7.1. Trương Thiên Lộc (Facebook: Brian Truong );
7.2. Nguyễn Lương Hùng (Facebook: Nguyen Luong Hung Violet );
Theo Di chúc số 008248, ngày 25/10/2019 tại Phòng công chứng Trung tâm.

Trên đây là toàn bộ tuyên bố quyền tác giả, quyền liên quan của tôi đối với “Nhóm động tác lăn côn nhị khúc” trên Youtube. Ngoài ra, tôi cũng đồng thời công bố quyền tác giả tại trang Face book của tôi.

Ghi chú: Đính kèm theo Thông cáo này gồm có:
– Giấy chứng nhận Đăng ký quyền liên quan số 6111/2019/QLQ, ngày 7/10/2019 của Cục bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
– Video clip mô tả Bộ/Nhóm động tác kỹ thuật lăn côn nhị khúc.
– Văn bản mô tả Bộ/Nhóm động tác kỹ thuật lăn côn nhị khúc.

Mọi liên hệ pháp lý đối với tuyên bố quyền tác giả này, xin thông tin đến đại diện pháp lý của tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN ĐOÀN Số 05 đường 84, phường 10 quận 6 TPHCM – |Tel: (028)3755.3385. Email: luatnguyendoan@gmail.com.

Xin cảm ơn!

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Tuyên bố quyền tác giả

  1. Giờ thì mình mới bạn là người đã sáng tạo ra các kỹ thuật lăn .cảm ơn đã công bố để mọi người được biết .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *