Ùn tắc giao thông tại Đà Lạt ngày càng nghiêm trọng

Ùn tắc giao thông tại Đà Lạt ngày càng nghiêm trọngNgày 16-7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND TP Đà Lạt tăng cường giải pháp xử lý tình trạng ùn tắc giao thông xảy…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *